KÚRENIE NA CELÝ ŽIVOT

Najefektívnejšie
Najzdravšie
Najekonomickejšie
Najekologickejšie

Prejsť na nový web www.elektrickekurenie.sk >  

Vstúpiť
Naša spoločnosť vyvíja, vyrába a realizuje systémy, ktoré robia kúrenie FORHIT výnimočné a jedinečné svojho druhu. V čom sme unikátni ? Prečo si vybrať naše kúrenie?

V čom je výnimočnosť kúrenia FORHIT?

FORHIT to je vysoko komfortné, rovnomerné a zdravé teplo s nízkymi prevádzkovými nákladmi,
najdlhsou životnosťou s bezúdržbovou a bezporuchovou prevádzkou.

Najefektívnejšie

  Viac ako 99% efektivita premeny el. energie na teplo
  Až 5-krát rýchlejšie dosiahnutie požadovanej teploty priestoru
  Vhodné pre vykurovanie všetkých bytových, priemyselných a poľnohospodárskych priestorov, ako aj pre vonkajšie vykurovanie skleníkov, terás, chodníkov, atd.

Najzdravšie

  Zvyšuje obsah kyslíka v krvi
  Vyplavuje telesné tuky, cholesterol, odpadové látky
  Redukuje hodnotu pH, zlepšuje dýchanie pokožky
  Obmedzuje množenie baktérii
  Redukuje svalovú bolesť
  Urýchľuje regeneráciu buniek
  Kúrenie bez vírenia prachu, bez tvorby vlhkosti a plesní
  Nevysušuje vzduch

Najekonomickejšie

  Najnižšie prevádzkové náklady, cca 6€ na m² za rok pri teplote 22°C
  Doživotná záruka na riadenie FORHIT

Najekologickejšie

  Pri výrobe infra-fólií sa používa recyklovaný plast
  Najnižšie prevádzkové náklady

Inteligentné ovládanie

Naše kúrenie ovládate prostredníctvom aplikácie v tablete alebo smartfóne. Nastavíte si aktuálnu teplotu v jednotlivých miestnostiach okamžite, alebo si vytvorte týždenný harmonogram. Pomocou tejto aplikácie si viete jednoducho odsledovať aj spotrebu vášho kúrenia. Celá aplikácia je veľmi prehľadná s kladením dôrazu na jednoduchosť, či už inštalácie alebo obsluhy. Komunikácia aplikácie s vašim kúrením môže prebiehať aj cez náš server, vďaka čomu odpadá nutnosť pevnej ip adresy – teda ďalších nákladov a zložitých nastavovaní v routri.

Často kladené otázky

Čo potrebujete pre výpočet cenovej ponuky a Je možné mať elektrické podlahové vykurovanie ako hlavné kúrenie celého domu?

Elektrické podlahové vykurovanie je celkom bežný spôsob ekonomického a ekologického vykurovania budov. Pre váš projekt vám radi spracujeme cenovú ponuku. Potrebujeme len velkost obytnej plochy priestoru.

Aká je životnosť Infra-fólie?

Životnosť Infra-fólie závisí na prevádzkových hodinách, spôsobe uloženia a regulácií. V prípade, že je vykurovací systém s reguláciou FORHIT životnosť bude min. 30 až 50 rokov. Horná hranica životnosti závisí na prevádzkových hodinách vykurovacieho systému. Všeobecne platí, že vyššie uvedené výrobky majú takú životnosť, akú má stavebná časť. Firma dáva záruku 10 rokov v prípade, že sú bezpodmienečne dodržané pokyny pre montáž.

Prečo je stropné sálavé vykurovanie prevádzkovo úspornejšie ako konvekčné?

Sálanie je proces, pri ktorom sa teplo z tepelného zdroja (napr. zo sálavého panelu) šíri priestorom vo forme infračervených lúčov. Po dopade lúčov na iné pevné teleso sa infračervené vlnenie mení na tepelnú energiu a teleso je intenzívne ohrievané. Jedná sa v podstate o podobu slnečného žiarenia. Toto vykurovanie je úsporné hlavne vďaka týmto trom bodom:
- Stropné vykurovanie oproti ostatným systémom je tým úspornejšie, čím vyšší strop je v miestnosti. Teplo je smerované dole k podlahe, teda do miesta, kde je potrebné na rozdiel od nástenných radiátorov a konvektorov
- V prípade „radiátorov“ a konvektorov teplý vzduch prúdi nerovnomerne, čím môže vyvolávať pociť chladu a nútiť vás nastaviť vyššiu teplotu na termostate. Každý stupeň nastavenej teploty nad 20°C znamená ďalších 5% nákladov na energiu.
- Sálavé panely priamo ohrievajú človeka, bez ohrievania vzduchu. Vďaka tomu môžeme nastavenú teplotu znížiť o jeden až dva stupne Celzia a budeme pociťovať rovnakú tepelnú pohodu ako pri vykurovaní konvektormi – len s teplotou nastavenou až 2°C vyššie, takže spotrebou až 12% vyššou.

Ako môže stropné infra-kúrenie vyhriať celú miestnosť keď sa teplo drží vždy pri strope?

Pri strope sa drží len teplý vzduch, nie teplo. Tento jav je známy pri vykurovaní radiátormi a konvektormi. Tieto telesá majú výrazne nižšiu teplotu ako je teplota vzduchu. Vzduch v styku s týmto vykurovacím telesom sa od telesa ohrieva a zväčšuje svoj objem, čím klesá jeho objemová hmotnosť. Chladnejší vzduch s vyššou objemovou hmotnosťou tento teplý vzduch vytláča smerom hore a znamená to, že najväčšie teplo je pri strope, kde ho vôbec nepotrebujeme. Sálavé stropné infra kúrenie vyžaruje od zdroja (v našom prípade od stropu k podlahe) infračervené lúče, ktoré sa menia na teplo pri dopade na pevné alebo kvapalné látky. Často krát sa ľudia postavia na stoličku pod zdroj tepla a tvrdia, že pri strope je teplejšie. Preto pre lepšie pochopenie tepelného sálania je dobré porovnanie so svetelným lúčom. Svetelný lúč sa šíri rovnako ako infračervený lúč elektromagnetickým vlnením, oba lúče sa zhodne odrážajú od lesklých predmetov a sú pohlcované tmavými predmetmi. Svetlo vnímame zrakom, teplo povrchom tela teda aj rukou. Svetelný aj infračervený lúč sa šíri kolmo od zdroja. Je dobré vykonať pokus s bodovou žiarovkou a infra fóliou. Najhustejší svetelný tok smeruje dole alebo smerom, ktorým je žiarovka namierená (budeme mať panel aj žiarovku inštalovanú tak, že tok bude smerovať dole). Rovnako sa chová aj sálavý panel, vďaka mikroskopickej nerovnosti povrchu silicating je najhustejšia časť tepelného sálania smerovaná v kónuse smerom dole. Samozrejme svetelné aj infračervené lúče sa čiastočne odrážajú, preto vidíme mimo osvietenú časť šero, rovnako je to aj pri infra žiarení, časť lúča sa odráža a ohrieva steny apod. Pokiaľ sa pozrieme na žiarovku zo vzdialenosti 0,1m, ihneď nás začne bolieť oko a prestávame vidieť, podobne je to aj pri sálavom panely, pokiaľ dáme dlaň 0,1m od sálavého panelu, pocítime nepríjemné pálenie. Pokiaľ sa však na žiarovku aj fóliu pozrieme z piatich metrov uvidíme prijateľné svetlo a pod fóliou pocítime príjemné teplo. Hustota svetelného aj infračerveného žiarenia sa vzdialenosťou od zdroja znižuje, ale zvyšuje sa osvietená, osálavaná plocha ( nemusíte mať obavy – energia sa nestráca). Prírodným zdrojom svetelného aj infračerveného lúča je slnko. Infračervený lúč prechádza vesmírom, kde je teplota pod bodom mrazu, prechádza atmosférou a vzduchom, ale na teplo sa premení až pri dopade na pevné alebo kvapalné látky, od týchto látok sa potom ohrieva vzduch.

Ako regulovať teplotu v podlahe pri občasnom prikurovaní teplovzdušným krbom?

Pokiaľ budeme mať len priestorový termostat ( poprípade so sondou v podlahe limitujúcou hygienickú hranicu teploty podlahy 28°C), tak pri vykurovaní miestnosti prídavným vykurovacím telesom, v našom prípade teplovzdušným krbom, vypne kúrenie v podlahe a podlaha vychladne. Tento režim je ekonomický, avšak môže byť nekomfortný. Pokiaľ budeme mať len sondu v podlahe, podlaha bude pri kúrení v krbe stále teplá. Táto prevádzka je síce komfortná, ale nie je ju možné nazvať ekonomickou. Jasná odpoveď na túto problematiku nie je a závisí na každom zákazníkovi individuálne. Niekto je rozumným hospodárom a iný si za komfort rád priplatí nech to stojí, čo to stojí.

Neviete prečo dodávatelia plávajúcich podláh neodporúčajú elektrické vykurovanie ale preferujú teplovodné?

Niektorí výrobcovia plávajúcich podláh sa domnievajú, že elektrické vykurovanie prehrieva podlahu a môže dochádzať po určitej dobe k jej deformácií. V prípade, že je použité teplovodné vykurovanie, teplota vstupnej vody je obvykle v rozmedzí 40 až 50°C, odporúčaná teplota podlahy je ale len 28°C. Pri elektrickom vykurovaní je teplota podlahy limitovaná podlahovou sondou, takže nastavenú teplotu neprekročí. Z toho vyplýva, že nebezpečenstvo prehrievania hrozí skôr pri teplovodnom systéme. Ďalší argument výrobcov je ten, že teplotný nábeh el. vykurovania je príliš rýchly a opäť môže dochádzať k deformácií. Teplotný nábeh el. vykurovania je naozaj rýchlejší ale zase nie tak rýchly, aby mohol podlahu poškodiť. K prudšej zmene teplôt dochádza napríklad, keď slnko zasvieti cez strešné okno na podlahu, behom pár minút môže vzrásť teplota až na 50°C.

Pri inštalácií fólií do sadrokartónových podhľadov, nedochádza len k intenzívnemu ohrievaniu sadrokartónu?

Infračervené žiarenie vniká od všetkých telies, ktoré sú teplejšie ako okolie. Takže, keď sa vykurovacia fólia nahreje, odovzdáva teplo sadrokartónu, ten sa ohrieva a začne energiu odovzdávať v podobe infračerveného žiarenia.

Môžem inštalovať infra fólie do zvislých konštrukcií pod sadrokartón?

Montáž infra fólie do zvislých konštrukcií zakazuje norma STN EN 60335-2-96, montáž je možná až od výšky 2,3 m . Odporúčali by sme vykurovacie fólie inštalovať do stropu, alebo do šikmín, ktoré majú sklon menší ako 45°od zvislej roviny.

Je nutný prúdový chránič v prípade inštalácie pod laminátovú podlahu?

Vykurovacie fólie musia byť zapojené cez prúdový chránič, aj keď ide o bežné prostredie.

Cenník

Pošlite nám mail so svojimi kontaktnými informáciami a konkrétnymi požiadavkami na mail a do 24 hodín Vám pošleme bezplatnú cenovú kalkuláciu na mieru.
Orientačná cena za m² obytnej plochy je 45 € vrátane montáže.

Kontakt

0905 360 580
0917 328 748
EXIM ING s.r.o.
Solivarská 50
08005 Prešov
Slovenská republika

ICO: 50525824
IČ DPH: SK2120356293

Prevádzka:
EXIM ING s.r.o
Komárňanská 59
821 05 Bratislava
info@elektrickekurenie.sk

Referencie

Kaštieľ Rožkovany okres Lipany
Exim Alarm showroom Bratislava
Kostol Terasa – Košice
Rodinný dom Župčany okres Prešov
Rodinný dom Vajnory
Rodinný dom Brezno
Rodinný dom Kanaš okres Prešov
Rodinný dom Veľký Šariš okres Prešov
Rodinný dom Košice
Rodinný dom Poprad
Rodinný dom Spišská Nová ves
Byt Prostejovská, Prešov
Rodinný dom Veľký Šariš okres Prešov
Rodinný dom Košice
Rodinný dom Poprad
Rodinný dom Spišská Nová ves
„Vždy som mala problém s dýchaním, nakoľko som alergická na prach. Od kedy sme zmenili za FORHIT, moje dýchanie sa zlepšilo a celkovo sa cítim lepšie. No, možno je to aj kôli klesajúcim účtom za kúrenie :)"
- Ali, Prešov
„FORHIT ma očaril nie len cenou, ale aj jednoduchosťou ovládania a maximálnym komfortom."
- Peter, Košice
 „Veľmi ma prekvapil profesionálny prístup firmy. Vrelo odporúčam. S kúrením som maximálne spokojný, nakoľko som konečne pánom tepla v dome."
- Jano, Bratislava
„Musím sa priznať, že predchádzajúce zimy sme trávili v jednej vykúrenej miestnosti. Vďaka FORHITU si môžete konečne dovoliť vykúriť celý dom. Ďakujem."
- Lenka, Poprad
Kúrenie na celý život
© 2020
homedatabaseheartleaf linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram